Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania do 30 tyś. EURO

Zapytanie ofertowe


1. Zamawiający Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu ul. Kapitulna 4
2. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej zamówienia o wartości poniżej 130 000.00 zł na wykonanie świadczeń zdrowotnych dla pracowników' Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu ul. Kapitulna 4
3. Zakres świadczeń obejmuje:
1/ wykonanie badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych)zgodnie z załącznikiem nr 1
2/ wykonanie badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych
4. Kryterium wyboru oferenta:
100 % cena ustalona na podstawie załączonego cennika usług badań profilaktycznych
5. Wymagany termin wykonania:
Od 01.01.2024 do 31.12.2025r.
6. Osoba do kontaktu Kamil Pelc Teł. 730 779 342
7. Sposób złożenia oferty:
Ofertę należy do dnia 28.12.2023r. do godz. 12.00 złożyć w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na wykonanie świadczeń zdrowotnych dla pracowników SOSW nr 3” lub przesłać zaszyfrowanym plikiem na adres e-mail sosw3@um.przemysl.pl.

Pełna treść poniżej